Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN ZANGGROEP CHANTEMBLE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zanggroep Chantemble uit Drunen (hierna: “Chantemble”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Chantemble, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Chantemble verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van Chantemble.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Chantemble en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Chantemble verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
            eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de
            door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
            b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie
            over diensten en activiteiten van Chantemble;
            c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen,
            trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3      Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je eventueel
           te vragen naar je ervaringen met Chantemble en je te informeren over de ontwikkelingen van Chantemble

E-mail berichtgeving (opt-out):

Chantemble gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Chantemble.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Chantemble verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1         Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Chantemble passende technische en organisatorische
              maatregelen getroffen.

4.2         Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Chantemble gebruik van diensten van derden,
              zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1         Via de ledenadministratie van Chantemble kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
              ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Chantemble zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een
              maand na ontvangst hierover informeren

5.2         Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
              kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3         Indien je klachten hebt over de wijze waarop Chantemble je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken
              behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4         Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
              ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.