Liturgie

Eucharistieviering 26 november 2023

Waar men niet meer luistert,
waar deuren dichtslaan,
waar mensen niet meer samen aan tafel komen,
waar overleg vastloopt,
daar krijgt geweld zijn kans;
daar beginnen grote en kleine oorlogen.

Waar men elkaar niet meer aankijkt,
waar de een de ander overschreeuwt,
waar een mens zichzelf overroept,
waar de enige waarheid dé waarheid wordt,
daar krijgt geweld zijn kans;
daar beginnen kleine en grote oorlogen.

Waar mensen samen aan tafel gaan,
waar mensen elkaar weer aankijken,
waar het aangedane lijden woorden krijgt,
waar het spreken zoeken wordt,
daar groeit een nieuw begin;
daar kunnen kleine en grote oorlogen stoppen.